Thursday, September 22, 2011

همینیه که هست

دیشب فهمیدم یه دختره ما رو دوس میداره
رفتم پرس و جو کنم ببینم کی هست این اسکل!
به نتایجی خوبی رسیدم
1-دختره خوبیه و زیباست
2-دبی زندگی میکنه و بعضی وقت ها میاد ایران
3-این نکته از همه مهم تره و اینکه 3 سالشه!!شاید هم 2 سال درست نمیدونم
شاید هم بازی بهتر از من پیدا نکرده.
بازم خوبه در کل!:دی
والا به قرعان

Post a Comment