Thursday, April 12, 2012

چرندیات

این چرندیات که مینویسم و کسی نمیخواندشان،
همه شان برای روز مباداست!
وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت،تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی.
Post a Comment