Saturday, May 7, 2011

ساده

چقدر سخت بود آنچه که اکنون آسان تر از آب خوردن شده است برایت
یادت می اید؟
بار اولی که دوستت دارم را بر زبان جاری کردی؟
خیـــلی برایت دشـــوار بود
ولی کم  کم ساده تر شد
تا جایی که دیگر الان
به سادگی هر چه تمام تر به همه میگویی
همه
Post a Comment